24/7 връзка с нас: 0044 20 3129 0935

Намерете отговорите, които търсите

LeuPay Account Basics

В какви валути може да бъде моята LeuPay сметка?

Можете да откриете LeuPay сметка в следните валути: EUR, USD, GBP, CHF, HRK, BGN, JPY и RON. Можете да откриете допълнителни валутни сметки към Вашата основна сметка или в друга от валутите, които LeuPay поддържа. При откриването на нови сметки ще получите нови безплатни IBAN-и за тях.

Какво трябва да направя, за да верифицирам самоличността си?

За да верифицирате самоличността си, моля влезте във Вашия LeuPay профил. На основната страница кликнете на Предстояща верификация и следвайте инструкциите.

Как мога да правя парични преводи между моите сметки в различни валути?

За да преведете пари между Вашите сметки в различни валути, влезте във Вашия LeuPay профил, отидете на Преводи → Парични преводи и следвайте инструкциите.

Мога ли да получа моя IBAN на хартиен носител?

Можете да изтеглите детайлите за Вашата сметка онлайн от профила си. Отидете на Сметки → IBAN и кликнете на иконката PDF, [] за да изтеглите Вашия IBAN в PDF формат. Ако желаете потвърждение на хартиен носител, моля свържете се с Центъра за обслужване на клиенти.

Какви са разходите и таксите за поддръжка на моя LeuPay профил?

Няма никакви такси за откриване и поддържане на профил и сметка в LeuPay. Вие получавате безплатен IBAN за сметките си във всички валути. Всички наши финансови услуги, които са обект на такси, са изброени и описани в нашата Тарифа, която можете да откриете в профила си.

Can I open an account in the currency of transaction?

Yes, LeuPay offers multicurrency accounts and exchange operations between accounts to enable clients transferring money in the desired currency.

Мога ли да закрия сметки, които вече не използвам?

Можете да закриете сметка, която вече не използвате, ако тя отговаря на следните условия:

  • сметката има баланс 0
  • към сметката няма свързана карта
  • сметката не е избрана като сметка по подразбиране за вътрешни трансфери в тази валута
  • За да закриете сметка, влезте във Вашия LeuPay профил, отидете Сметки → Статус и кликнете на Закрий.
  • Please note that the deleted accounts are also counted in the limit of accounts.

Колко LeuPay сметки мога да открия?

The maximum number of accounts you can open in you LeuPay Personal Account is 3 per currency.

Не можете да откриете отговорите на въпросите си?

Свържете се с контактния ни център на hello@leupay.eu или позвънете на 0044 20 3129 0935