24/7 връзка с нас: 0044 20 3129 0935

Намерете отговорите, които търсите

User access management

Мога ли да дам достъп до LeuPay Бизнес профила на някои от моите служители?

Да, можете да дадете достъп до Вашия LeuPay Бизнес профил на различни пoтребители, като индивидуално определяте техните права, включително достъпа им до информация, заявки, поръчки, платежни трансакции и управление на сметките. Всеки потребител, на когото дадете достъп до профила Ви, ще влиза със свои лични детайли за вход.
За да управлявате достъпа на различните потребители до Вашия LeuPay Бизнес профил, влезте в LeuPay, отидете на Профил→ Потребителски достъп и следвайте инструкциите. Ако искате да добавите потребител, трябва да ни предоставите неговите лични детайли. Ако потребителят вече е регистриран в LeuPay, просто трябва да му дадете права.

Мога ли да огранича достъпа на моите слyжители до LeuPay Бизнес профила ми?

Да. Можете да ограничите достъпа на Ваши служители до Вашия LeuPay Бизнес профил, като определите техните потребителски права. Влезте във Вашия LeuPay Бизнес профил, отидете на Профил → Потребителски права → Права за достъп.

Не можете да откриете отговорите на въпросите си?

Свържете се с нас на hello@leupay.eu или на телефон 0044 20 3129 0935