24/7 връзка с нас: 0044 20 3129 0935

Намерете отговорите, които търсите

Mass Transfers

Какво е масов превод?

Масовият превод е вид паричен превод, достъпен за LeuPay бизнес клиентите. Той Ви позволява да изпращате пари до множество сметки или карти наведнъж. С LeuPay Вие можете да правите вътрешни масови плащания ( плащания до други LeuPay потребители) или външни банкови преводи (парични преводи до множество различни банкови сметки по света ).
За да направите масов превод, влезте във Вашия LeuPay Бизнес профил, отидете на Преводи → Масови преводи и следвайте инструкциите. За да извършите подобен тип превод, трябва да качите Excel файл с детайли на бенефициентите.

Не мога да извърша масов превод? Какво да правя?

За да извършите масов превод, трябва да качите Excel файл с детайли за превода. Обърнете внимание, че трябва да използвате нашия образец, където да попълните банковите детайли за масовия превод. Можете да изтеглите образеца за масов превод от Вашия LeuPay Бизнес профил → Преводи → Масови преводи → Вътрешни преводи/ Външни банкови преводи.

В случай, че не можете да направите плащането, проверете дали сте попълнили всяка колона от образеца коректно, дали всички промени са се запазили и попълнения файл е успешно качен.

Не можете да откриете отговорите на въпросите си?

Свържете се с нас на hello@leupay.eu или на телефон 0044 20 3129 0935