24/7 връзка с нас: 0044 20 3129 0935

Намерете отговорите, които търсите

Бизнес профил

Аз съм едноличен търговец, мога ли да открия LeuPay Бизнес профил?

LeuPay Бизнес профилът е решение, достъпно и удобно за еднолични търговци и малкия бизнес. Ако сте едноличен търговец, можете да регистрирате Вашия профил и да се възползвате от пълните функционалности, които LeuPay предлага.

Как мога да верифицирам профила си? Какви документи трябва да осигуря?

Go to LeuPay website at www.leupay.eu , press the "Join LeuPay" button. A registration page will be opened where you have to fill in your details. As soon as you confirm your personal and company details, you will be registered and you will receive an email in order to confirm your email address. Get your international passport in hand. If you don’t have a passport, you can use your ID document. Download LeuPay Mobile App from Google Play store. Log-in to the app and start a Video Chat. After successful video identification, you need to upload a valid Power of Attorney. Upon successful validation of the provided data, you will gain access to a fully functioning LeuPay account.

Какви такси дължа за откриване на Бизнес профил?

There are no fees or other expenses for your account maintenance. Moreover, there are no fees for account opening. All of our financial services that are subject to fees are listed and described in our LeuPay Tariff, which you can access from your account after your login.

Мога ли да използвам LeuPay извлеченията за счетоводни цели?

LeuPay извлеченията от Вашия Бизнес профил съдържат детайлна информация за всички осъществени операции (стойност, дата, вид на операцията, описание, дебит, кредит) и могат да бъдат използвани за счетоводни цели. Извлеченията се генерират на месечна база и могат да бъдат изтеглени като PDF или XLS файл.

Колко карти мога да поръчам към моята LeuPay Бизнес сметка?

Откривайки LeuPay Бизнес профил, Вие можете да поръчате до 50 карти. В случай, че искате да поръчате повече, моля свържете се с Центъра за обслужване на клиенти.

Колко сметки в различни валути мога да открия към моя LeuPay Бизнес профил?

As soon as you have completed your Verification, you can open up to 50 different currency accounts, each with unique IBAN.

Какви компании могат да кандидатстват за LeuPay Payroll?

Всяка компания може да кандидаства, но фирми с международен персонал
могат да намалят разходите си за изплащане на възнаграждения до 10 пъти в сравнение с конвенционални алтернативи.

Има ли минимални изисквания за програма LeuPay Payroll?

Не, но програмата следва да е приложима за бизнес модела и размера
на компанията, за максимална ефикасност.

Какви са разходите за LeuPay Payroll?

Разходите зависят от размера и спецификите на компанията.
За конкретна информация, моля свържете се с нас.

Предлагате ли партньорска програма?

Партньорската програма е в процес на разработване.
Междувременно можете да споделите своите бизнес предложения, като се свърежете с нас.

Предлагате ли White Label услуги?

Към момента не предлагаме такива решения.
В случай че искате да обсъдите партньоство с LeuPay, моля свърежете се с нас.

Не можете да откриете отговорите на въпросите си?

Свържете се с нас на hello@leupay.eu или на телефон 0044 20 3129 0935